Saturday, March 22, 2008

1984 Nang Maghalo ang Balat sa Tinalupan

1 comment:

Anonymous said...

"Pautang naman ho ng 56,ang problema kanino,hahanap pa ng hihinde,ano 'yon.?"

Teaser from Tengteng de Sarapen